PL

EN

ILUMINACJA ZABYTKOWYCH ŚLUZ KANAŁU BYDGOSKIEGO

2023 BYDGOSZCZ

 

Tematem opracowania był projekt iluminacji śluz Starego Kanału Bydoskiego w Bydgoszczy. Oświetlenie dekoracyjne planowane jest dla trzech zabytkowych śluz na nieczynnej już dziś odnodze kanału. Celem projektu iluminacji śluz jest ich efektowne oświetlenie  w godzinach wieczornych. Powinno ono wydobywać z mroku unikalne piękno tych zabytkowych obiektów, podkreślać ich architekturę oraz zapewniać bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu.
Dla każdej ze śluz zostały opracowane dwie niezależne kocepcje oświetlenia. Ostatecznie, w toku ustaleń z Zamawiającym zostały wybrane dwa warianty iluminacji, które zostały zatwierdzone do realizacji.
Śluza IV i VI: Zaproponowane rozwiązanie stanowi minimalistyczne podejście do zagadnienia iluminacji. Projekt oparto o specjalistyczne oprawy typu wall-washer, rozmieszczone na obu ścianach wewnętrznych sluzy. Oprawy te emitują szeroki strumień światła o ciepłej barwie w kierunku wody oraz dolnej części przeciwległej ściany, zapewniając jej równomierne, łagodne oświetlenie.
Śluza V: Wyraźnie odróżnia się od pozostałych propozycji. Koncepcja oparta jest o wyraziste, okrągłe oprawy oświetleniowe zawieszone nad śluzą i oświetlające zalewowym światłem całe jej wnętrze. Oprawy te, o średnicy 3,60 m, przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych i stanowią efektowne obiekty same w sobie. Widoczne z daleka po zmroku, ale i w ciągu dnia, intrygują i przyciągają spacerujących, podkreślając jednocześnie rangę samej zabytkowej śluzy. 

Powrót

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Qlab, siedziba: 40-058 Katowice, UL. Marii Skłodowskiej-Curie 30/5.