PL

EN

SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA (NOSPR)
ARCHITEKTURA KONIOR STUDIO
2013 KATOWICE

Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, oddana do użytku w październiku 2014 roku, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Szeroki program funkcjonalny budynku obejmuje wszystkie aspekty pracy muzyków, od występów na estradzie i nagrywania płyt po sferę socjalną i rekreacyjną. Budynek mieści dwie sale koncertowe: wielką salę koncertową dla 1800 słuchaczy i salę kameralną dla 300 osób. Specyficzne i bardzo precyzyjnie określone wymagania akustyczne dotyczyły wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obu sal, w tym także opraw oświetlenia ogólnego.

Główne wymagania akustyczne dla opraw oświetleniowych w sali koncertowej dotyczyły poziomu głośności ich pracy oraz precyzji wykonania - braku drgań powodowanych przez elementy oprawy, jak również występujących jako reakcja na dźwięki z zewnątrz. Jednakże najtrudniejszym do spełnienia warunkiem było dostosowanie opraw, mocowanych w suficie akustycznym Sali, do jego niecodziennej konstrukcji. Sytuację utrudniał dodatkowo jego skomplikowany, krzywoliniowy kształt oraz możliwość montażu opraw tylko od góry. Fakty te wpłynęły znacząco na budowę opraw i wymusiły stworzenie ich indywidualnych projektów, które powstały na styku czterech branż: architekt, akustyk, projektant oświetlenia, producent oprawy.

Powrót

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Qlab, siedziba: 40-058 Katowice, UL. Marii Skłodowskiej-Curie 30/5.