PL

EN

PROGRAMY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Niezależnie od wykonywania projektów oświetlenia realizujemy szereg programów badawczych dotyczących światła sztucznego i dziennego. W programach tych wykorzystujemy bogate doświadczenia zdobywane w czasie realizacji bieżących projektów, korzystamy z własnego laboratorium badawczego oraz współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin.

W pracach bardawczo-rozwojowych firma korzysta z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Regionalnego.


 

 

PROGRAM A

STWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące stworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych. Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichTytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe dotyczące stworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie technologii projektowania innowacyjnych rozwiązań światła naturalnego i sztucznego wraz z systemem wyposażenia takich rozwiązań instalacyjnych. Wartość projektu: 1 062 551,17 złWkład funduszy europejskich: 710 048,80 zł ZAPYTANIA OFERTOWE Nr Data Przedmiot Załączniki Status 1 3.12.2018 Dostawa płyt laminowanych według specyfikacji Zakończone

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące stworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych.

Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe dotyczące stworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych

Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie technologii projektowania innowacyjnych rozwiązań światła naturalnego i sztucznego wraz z systemem wyposażenia takich rozwiązań instalacyjnych.


Wartość projektu: 1 062 551,17 zł
Wkład funduszy europejskich: 710 048,80 złZAPYTANIA OFERTOWE

Nr Data Przedmiot Załączniki Status
1 3.12.2018 Dostawa płyt laminowanych według specyfikacji Program A Zakończone

PROGRAM B

STWORZENIE SYSTEMU ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH SYMULUJĄCH ŚWIATŁO SŁONECZNE

Stworzenie systemu rozwiązań oświetleniowych umożliwiających oświetlene pomieszczeń światłem symulującym światło słoneczne Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tytuł projektu: Stworzenie systemu rozwiązań oświetleniowych umożliwiających oświetlenie pomieszczeń światłem symulującym światło słoneczne.   Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu zaoferowanie nowych produktów w postaci innowacyjnych symulatorów światła słonecznego w oparciu o dostępne na rynku technologie produkcyjne w celach uprawy roślin i hodowli zwierząt w przestrzeniach z ograniczoną ilością światła naturalnego a także na potrzeby ludzi przebywających większość czasu w przestrzeniach zamkniętych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie i optymalizacja specyficznych zakresów spektrum słonecznego, które będą dobierane zgodnie z autorskimi metodami.   Wartość projektu: 791 153,20 zł Wkład funduszy europejskich: 458 791,08 zł

Stworzenie systemu rozwiązań oświetleniowych umożliwiających oświetlene pomieszczeń światłem symulującym światło słoneczne

Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Stworzenie systemu rozwiązań oświetleniowych umożliwiających oświetlenie pomieszczeń światłem symulującym światło słoneczne.

 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu zaoferowanie nowych produktów w postaci innowacyjnych symulatorów światła słonecznego w oparciu o dostępne na rynku technologie produkcyjne w celach uprawy roślin i hodowli zwierząt w przestrzeniach z ograniczoną ilością światła naturalnego a także na potrzeby ludzi przebywających większość czasu w przestrzeniach zamkniętych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie i optymalizacja specyficznych zakresów spektrum słonecznego, które będą dobierane zgodnie z autorskimi metodami.

 

Wartość projektu: 791 153,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 458 791,08 złPROGRAM C

OPRACOWANIE SYSTEMU ZINTEGROWANEGO OŚWIETLENIA DZIENNEGO I SZTUCZNEGO

Opracowanie systemu zintegrowanego oświetlenia dziennego i sztucznego działającego z wykorzystaniem przebadanych preferencji użytkowników. Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tytuł projektu: Opracowanie systemu zintegrowanego oświetlenia dziennego i sztucznego działającego z wykorzystaniem przebadanych preferencji użytkowników.   Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia technologii optymalizacji parametrów światła w pomieszczeniach w taki sposób, by nastąpiło podniesienie jakości użytkowania obiektów oraz pracy ludzi. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat rzeczywistego wykorzystania światła dziennego w budynkach i jego połączenia ze światłem sztucznym przede wszystkim w zakresie wzrostu komfortu użytkowania pomieszczeń.   Wartość projektu: 912 924,52 zł Wkład funduszy europejskich: 428 824,04 zł

Opracowanie systemu zintegrowanego oświetlenia dziennego i sztucznego działającego z wykorzystaniem przebadanych preferencji użytkowników.

Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Opracowanie systemu zintegrowanego oświetlenia dziennego i sztucznego działającego z wykorzystaniem przebadanych preferencji użytkowników.

 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia technologii optymalizacji parametrów światła w pomieszczeniach w taki sposób, by nastąpiło podniesienie jakości użytkowania obiektów oraz pracy ludzi. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat rzeczywistego wykorzystania światła dziennego w budynkach i jego połączenia ze światłem sztucznym przede wszystkim w zakresie wzrostu komfortu użytkowania pomieszczeń.

 

Wartość projektu: 912 924,52 zł

Wkład funduszy europejskich: 428 824,04 złPROGRAM D

OPRACOWANIE STEROWANIA I ZASILANIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TRANSMISJI DANYCH BEZPRZEWODOWYCH

Opracowanie sterowania i zasilania opraw oświetleniowych z wykorzystaniem transmisji danych bezprzewodowych. Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tytuł projektu: Opracowanie sterowania i zasilania opraw oświetleniowych z wykorzystaniem transmisji danych bezprzewodowych.   Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych będą się koncentrowały na skonstruowaniu urządzenia służącego do zasilania i sterowania oświetleniem LED umożliwiającego jednocześnie przesyłanie danych za pomocą strumienia światła.   Wartość projektu: 525 973,47 zł Wkład funduszy europejskich: 327 858,66 zł

Opracowanie sterowania i zasilania opraw oświetleniowych z wykorzystaniem transmisji danych bezprzewodowych.

Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Opracowanie sterowania i zasilania opraw oświetleniowych z wykorzystaniem transmisji danych bezprzewodowych.

 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych będą się koncentrowały na skonstruowaniu urządzenia służącego do zasilania i sterowania oświetleniem LED umożliwiającego jednocześnie przesyłanie danych za pomocą strumienia światła.

 

Wartość projektu: 525 973,47 zł

Wkład funduszy europejskich: 327 858,66 złPROGRAM E

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW OPTYCZNYCH I URZĄDZEŃ DO DYSTRYBUCJI ŚWIATŁA

Wypracowanie metod projektowania układów optycznych i urządzeń do dystrybucji światła oraz ich weryfikacji metodami laboratoryjnymi a także w miejscu realizacji.Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tytuł projektu: Wypracowanie metod projektowania układów optycznych i urządzeń do dystrybucji światła oraz ich weryfikacji metodami laboratoryjnymi a także w miejscu realizacji.   Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych zgodnych z RIS RPO WSL tj. w dziedzinie Energetyki, które umożliwią spółce zaoferowanie nowych usług w zakresie projektowania układów optycznych i urządzeń do dystrybucji światła oraz ich weryfikacji metodami laboratoryjnymi, a także w miejscu realizacji.Efektem projektu jest poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie metod projektowych poszerzających ofertę usługową Firmy oraz pozwalających na uwzględnienie wymagań stawianych obiektom projektowanym w oparciu o obiektowe standardy jakości.   Wartość projektu: 1 137 526,29 zł Wkład funduszy europejskich: 748 454,07 zł

Wypracowanie metod projektowania układów optycznych i urządzeń do dystrybucji światła oraz ich weryfikacji metodami laboratoryjnymi a także w miejscu realizacji.

Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Wypracowanie metod projektowania układów optycznych i urządzeń do dystrybucji światła oraz ich weryfikacji metodami laboratoryjnymi a także w miejscu realizacji.

 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych zgodnych z RIS RPO WSL tj. w dziedzinie Energetyki, które umożliwią spółce zaoferowanie nowych usług w zakresie projektowania układów optycznych i urządzeń do dystrybucji światła oraz ich weryfikacji metodami laboratoryjnymi, a także w miejscu realizacji.
Efektem projektu jest poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie metod projektowych poszerzających ofertę usługową Firmy oraz pozwalających na uwzględnienie wymagań stawianych obiektom projektowanym w oparciu o obiektowe standardy jakości.

 

Wartość projektu: 1 137 526,29 zł

Wkład funduszy europejskich: 748 454,07 złPROGRAM F

WPROWADZENIA ŚWIATŁA SŁONECZNEGO W GŁĄB POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH BIUROWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Opracowanie rozwiązań produktowych służących do wprowadzenia światła słonecznego w głąb pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem prozdrowotnego wpływu na organizmy użytkowników.Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań produktowych służących do wprowadzenia światła słonecznego w głąb pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem prozdrowotnego wpływu na organizmy użytkowników.   Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych zgodnych z RIS RPO WSL tj. w dziedzinie Energetyki, które umożliwią spółce zaoferowanie nowych rozwiązań produktowych służących do wprowadzenia światła słonecznego w głąb pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem prozdrowotnego wpływu na organizmy użytkowników.   Wartość projektu: 1 588 784,11 zł Wkład funduszy europejskich: 1 102 970,32 zł   ZAPYTANIA OFERTOWE Nr Data Przedmiot Termin Status 1 20.06.2023 Wykonanie usługi pomiaru widmowego współczynnika odbicia w zakresie 350 – 1050 nm dla kąta padania i odbicia, wynoszącego 450. Pomiar należy wykonać dla 3 próbek materiału refleksyjnego dostarczonego przez Zamawiającego. - Zakończone

Opracowanie rozwiązań produktowych służących do wprowadzenia światła słonecznego w głąb pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem prozdrowotnego wpływu na organizmy użytkowników.

Qlab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań produktowych służących do wprowadzenia światła słonecznego w głąb pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem prozdrowotnego wpływu na organizmy użytkowników.

 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych zgodnych z RIS RPO WSL tj. w dziedzinie Energetyki, które umożliwią spółce zaoferowanie nowych rozwiązań produktowych służących do wprowadzenia światła słonecznego w głąb pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem prozdrowotnego wpływu na organizmy użytkowników.

 

Wartość projektu: 1 588 784,11 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 102 970,32 zł

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Nr Data Przedmiot Termin Status
1 20.06.2023

Wykonanie usługi pomiaru widmowego współczynnika odbicia w zakresie 350 – 1050 nm dla kąta padania i odbicia, wynoszącego 450. Pomiar należy wykonać dla 3 próbek materiału refleksyjnego dostarczonego przez Zamawiającego.

- Zakończone

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Qlab, siedziba: 40-058 Katowice, UL. Marii Skłodowskiej-Curie 30/5.